Tietopankki

Tietopankista voit avata ja tulostaa lisätietoa pdf-muodossa.

Miten perustaa sovittelutoimisto

Miten perustaa sovittelutoimisto?

Miten perustaa sovittelutoimisto? venäjänkielinen (pdf)

Opaskirja esittelee sovittelutoiminnan perusteet ja toimintajärjestelmän Venäjällä ja Suomessa. Oppaaseen on myös kerätty todellisia esimerkkejä Pohjois-Karjalan, Petroskoin, Prääsän ja Sortavalan sovittelutoimistoissa käsitellyistä tapauksista. Oppaan loppuun on liitetty Venäjällä sovittelua sääteleviä ohjeita sekä mallisopimuksia.

 


 

Sovittelu - vaihtoehtoinen valinta, suomenkielinen (pdf) Sovittelu - vaihtoehtoinen valinta, venäjänkielinen (pdf)

Sovittelu – vaihtoehtoinen valinta

Sonja Kortelainen & Jarmo Koistinen (toim.)

Sovittelu – vaihtoehtoinen valinta, suomenkielinen (pdf)
Sovittelu – vaihtoehtoinen valinta, venäjänkielinen (pdf)

Teos tarjoaa tietoa sovittelusta Suomessa ja Venäjällä. Ajankohtaisissa ja käytännönläheisissä artikkeleissa käsitellään rikos- ja riita-asioiden sovittelun käytäntöjä sekä pohditaan sovittelun kehityssuuntia. Lopun liitteissä julkaistaan lisäksi tärkeimmät sovittelutoimintaa säätelevät lait molemmista maista. Teos on hyödyllinen apuväline sovittelun tunnetuksi tekemisessä ja sitä voivat käyttää tietolähteenä niin virkamiehet, sovittelijat, opiskelijat kuin muutkin rajan yli toimivat asiantuntijat.


Nuoren oikeusopas

Nuoren oikeusopas, suomi (pdf)
Nuoren oikeusopas, venäjä (pdf)
Nuoren oikeusopas, englanti (pdf)

Nuorten oikeusopas on laadittu viranomaisten yhteistyönä. Sen tarkoitus on antaa perustietoja nuorelle, joka rikoksen tekijänä, uhrina tai todistajana valmistautuu poliisin suorittamaan esitutkintaan ja oikeudenkäyntiin. Oppaassa esitellään eräitä rikosprosessin avainkäsitteitä ja mm. rikostyyppejä, jotka sekä nuoren että hänen vanhempiensakin on syytä tuntea. Kirjasen loppuun on sijoitettu tärkeimmät puhelinnumerot ja yhteystiedot.