Sovittelualoite

 

Sovitteluasia saadaan vireille tekemällä aloite oman asuinalueen sovittelutoimistoon. Aloite voidaan ottaa käsiteltäväksi myös toimistossa, jonka toimialueella rikos tai riita on tapahtunut. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa sovittelualoitteen voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä.

Sovittelutoimisto selvittää asian soveltuvuuden sovitteluun ja neuvoo asianosaisia kaikissa sovitteluun liittyvissä asioissa.

 

Sovittelualoitteen voi tehdä

  • riidan tai rikoksen osapuoli itse
  • alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja
  • täysi-ikäisen vajaavaltaisen edunvalvoja
  • poliisi- tai syyttäjäviranomainen
  • muu viranomainen

 

Aloitelomake

Sovittelualoitteen voi tehdä sähköisesti oman alueen sovittelutoimistoon. Sovittelutoimistojen sivuilta löytyy myös tulostettava lomake, jonka voit toimittaa sovittelutoimistoon.