Print Friendly, PDF & Email

Sinustako vapaaehtoinen rikos- ja riita-asioiden sovittelija?

Kymi-Saimaan sovittelutoimisto hakee uusia rikos- ja riita-asioiden sovittelijoita vaativaan ja yhteiskunnallisesti merkittävään vapaaehtoistyöhön. Sovittelijoiksi etsitään eri-ikäisiä, eri ammattitaustoista tulevia sekä eri sukupuolta edustavia henkilöitä, joilla on hyvät keskustelu- ja vuorovaikutustaidot, tervettä harkintakykyä ja halua sitoutua sovittelutoimintaan osana tasapainoista elämäntilannetta. Uusia sovittelijoita haetaan koko toimialueelle.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on lakisääteistä, maksutonta ja vapaaehtoista, koko väestölle tarkoitettua palvelua. Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolille järjestetään mahdollisuus käsitellä tapahtunutta turvallisessa ilmapiirissä puolueettomien vapaaehtoissovittelijoiden ohjauksessa. Sovittelutoimistojen ammattihenkilöstö organisoi sovittelutoimintaa. Tyypillisesti soviteltavia asioita ovat esimerkiksi pahoinpitely, vahingonteko, naapuririita tai koulukiusaaminen.

Seuraava vapaaehtoissovittelijoiden peruskoulutus alkaa 8. 10.2024.  Vapaaehtoissovittelijan peruskoulutuksen kesto on n. 54 tuntia, joka vastaa 2,5 opintopistettä. Peruskoulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille perustietoa sovittelun lähtökohdista ja käytännöistä sekä virallisesta oikeusjärjestelmästä sekä valmiudet toimia vapaaehtoissovittelijana. Koulutus toteutetaan 4  kuukauden aikana ilta- ja viikonloppukoulutuksina osittain verkkototeutuksena sekä käytännön sovitteluharjoitteluina. Koulutus on maksuton. Lisätietoja sekä hakulomakkeen löydät klikkaamalla sivun alareunan painiketta. Osallistujat valitaan hakemusten ja haastattelujen perusteella. 

 Vapaaehtoissovittelijana saat…

…tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää vapaaehtoistyötä
…auttaa rikoksen tai riidan osapuolia kohtaamaan toisensa ja käsittelemään esimerkiksi uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä        sopimaan niiden hyvittämisestä
…tueksesi muista vapaaehtoissovittelijoista muodostuvan yhteisön, jonka kanssa jakaa ajatuksia sovittelijuudesta sekä osallistua erilaisiin lisäkoulutuksiin ja sovitteluteemaisiin tapahtumiin
…avuksesi sovitteluohjaajat, jotka kulkevat rinnallasi jokaisessa sovitteluprosessissa