Peruskurssi info

VAPAAEHTOISSOVITTELIJAN PERUSKURSSI

Kohderyhmä

Rikosten ja riitojen sovittelutehtävistä kiinnostuneet täysi-ikäiset henkilöt. Kurssilaiset valitaan haastattelujen perusteella. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia sovittelulain 1015/2005 mukaisesti vapaaehtoisena sovittelijana rikos- ja riita-asioissa sovittelutoimiston ohjauksessa.

Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Vapaaehtoiset sitoutuvat osallistumaan jatkokoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Sisältö ja toteutus

Kurssi toteutetaan 54 tunnin mittaisena. Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuuteen tutustumista ja oheistehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelijalla on ohjauksellinen tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksen jälkeen käynnistyy perehdytys, joka sisältää observointia ja tutustumiskäyntejä.

Oheiskirjallisuus

Sovittelulaki 1015/2005.
Aune Flinck: Rakennamme sovintoa, THL, 2013

Kurssille hakeminen ja lisätietoja

Kursseja järjestetään kahden vuoden välein. Seuraava kurssi käynnistyy lokakuussa 2020. Hakea voit oheisella vieressä olevalla sähköisellä hakemuksella tai laittamalla suoraan alueen ohjaajalle hakemuksen sähköpostilla.  Alueen ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä hakemuksen saatuaan. 

Lisätietoja hakemisesta  ja aikataulusta  saat sovitteluohjaajilta

Mikkelin alue,  040 596 5750
Savonlinnan alue,  040 594 6511
Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alue, 040 590 2887
Kymenlaakson alue, 040 590 4778
Etelä-Karjalan alue, 040 590 2550
Varkauden ja Pieksämäen alue, 0400 596 388
Koko alue, suunnittelija, 040 591 1718 

 

Sähköposti kymi-saimaa@sovittelu.fi 

 

 

Lisätietoja sovittelusta:
www.thl.fi/sovittelu

 

HAKEMUSLOMAKE

Hae sovittelijaksi

12 + 7 =