Print Friendly, PDF & Email

Vuonna 2021 sovittelulain mukaiseen, sovittelutoimistojen tarjoamaan rikos- ja riita-asioiden sovitteluun ohjattiin yhteensä 9 780 sovittelualoitetta, jotka sisälsivät yhteensä 13 339 asiaa (12 660 rikosta ja 679 riita-asiaa). Sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä valtakunnallisesti väheni hieman; laskua oli 3,1 prosenttia (422) edelliseen vuoteen verrattuna.

Kymi-Saimaan sovittelutoimiston alueen aloitemäärät poikkesivat valtakunnallisesta trendistä; sovitteluun ohjattujen rikos- ja riita-asioiden määrä edellisvuodesta nousi yhteensä 9,7 prosenttia. Kymi-Saimaan sovittelutoimistoon ohjattiin yhteensä 896 aloitetta, jotka sisälsivät yhteensä 1176 rikos- tai riita-asiaa.

Lisää mielenkiintoista tilastotietoa ja THL:n tilastoraportin kokonaisuudessaan pääset lukemaan alla olevasta painikkeesta.

THL tilastoraportti 2021