TIETOSUOJA

Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Kymi-Saimaan sovittelutoimistossa säätelee Eu:n yleinen tietosuoja-asetus.

Tälle sivulle on koottu Kymi-Saimaan sovittelutoimiston henkilötietojen käsittelyä koskevat tietosuojaselosteet sekä turvallisuudenhallintasuunnitelma.

Kymi-Saimaan sovittelutoimiston tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus THL

Turvallisuudenhallinnansuunnitelma vapaaehtoissovittelijoille

SOVITTELU RY

Sovittelu ry on perustettu 1990 ja sen tarkoituksena on kansalaisten sosiaaliseen vastuuseen perustuen edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen sekä yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä.

Sovittelu ry tuottaa sovittelupalvelua nimellä Kymi-Saimaan sovittelutoimisto.

Pääset tutustumaan tarkemmin Sovittelu ry:n toimintaan alla olevista linkeistä.

Sovittelu ry:n toimintasuunnitelma 2023

Sovittelu ry:n toimintakertomus 2021

Sovittelu ry:n toimintakertomus 2020

Sovittelu ry:n säännöt

 

 

UUDEN SOVITTELIJAN TIEDOT

Alla olevalla lomakkeella voit antaa tarvittavat tiedot Sovittelu ry:lle (Kymi-Saimaan sovittelutoimisto) sähköisesti. Huom! Lomake siirtää tietosi Kymi-Saimaan sähköpostiin tavallisena sähköpostina (ei salattuna). Halutessasi voit antaa tiedot myös paperilomakkeella toimistolla.

Samalla, kun lähetät henkilötietosi:

  • Hyväksyt tietojesi säilyttämisen Sovittelu ry:n, Kymi-Saimaan sovittelutoimiston sovittelijarekisterissä sekä tietojesi rekisteröimisen THL:än vapaaehtoissovittelijoiden henkilörekisteriin.
  • Sitoudut vapaaehtoissovittelijaa koskevien ohjeiden noudattamiseen. Sitoudut noudattamaan Sovittelu ry:n sinulle antamissa vapaaehtoisen sovittelijan sovittelutehtävissä rikos- ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettua lakia (1015/2005), sovittelupalvelun viranomaisten antamia ohjeistuksia sekä sovittelijan tietoturvaohjeita ja salassapitositoumusta.
  • Sitoudut tekemään yhteistyötä Sovittelu ry:n kanssa vapaaehtoistoiminnan turvallisuuden ja luottamuksen turvaamiseksi. Hyväksyt, että sovittelutoimisto selvittää vapaaehtoistyöntekijän  rikostaustan, joka on edellytyksenä vapaaehtoistyön hoitamiselle (Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä 148/2014).  Yhteistyöstä kieltäytyminen voi olla Sovittelu ry:lle peruste vapaaehtoissovittelijan tehtävästä vapauttamiseen
  • Vapaaehtoissovittelijan kulu- ja matkakorvausta koskevien tietojen lähettäminen salaamattomalla sähköpostilla. (tilitoimisto Elegian Oy) 

Samalla lomakkeella voit myös halutessasi liittyä Sovittelu ry:n jäseneksi. Sovittelijana toimiminen ei edellytä sovittelu ry:n jäsenyyttä. Sovittelu ry lisää sinut jäsenekseen ainaisjäsenmaksun  maksettuasi. Ainaisjäsenmaksu on 6 € ja sen voi suorittaa Sovittelu ry:n tilille: FI24 2042 1800 0009 80

Vapaaehtoissovittelijan henkilötietolomake

Henkilötietojen käyttö

Salaamattoman sähköpostin käyttö

Sitoumus vapaaehtoissovittelijaa sitovien sääntöjen noudattamiseen

Turvallisuuden ja luotamuksen todentaminen

Sovittelu ry:n jäsenyys (ei pakollinen)