Sovittelun hyödyt

Sovittelussa osapuolet voivat kohdata luottamuksellisesti ja vaikuttaa itse oman asiansa lopputulokseen. Uhri ja tekijä pääsevät käymään vuoropuhelua rikoksesta ja sen seurauksista. Uhrilla on mahdollisuus hyvitykseen, tekijällä hyvittämiseen ja vastuunottoon.

Sovittelussa tehdyt vahingonkorvaussopimukset täyttyvät hyvin. Siksi uhrin mahdollisuus toteutuneeseen vahingonkorvaukseen on sovittelun kautta todennäköinen. Maksusuunnitelmista sopiminen ja vaihto-
ehtoiset korvaustavat auttavat vahingonkorvaajaa selviytymään vastuustaan.

Saavutettu sovinto on mahdollisuus ottaa huomioon syyteharkinnassa ja rangaistusta tuomittaessa ja mitatessa (Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa, Rikoslaki 3:5.3 ja 6:3.3). Asianomistajarikoksissa asian käsittely päättyy sovintoon, mikäli asianomistaja luopuu rangaistus-
vaatimuksestaan.