Sovittelun peruskurssi (pk)

RIKOSTEN JA RIITOJEN
SOVITTELUN PERUSKURSSI

Kursseja järjestetään tarpeen mukaan.

Kohderyhmä

Rikosten ja riitojen sovittelutehtävistä kiinnostuneet täysi-ikäiset henkilöt. Kurssilaiset valitaan haastattelujen perusteella. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia sovittelulain 1015/2005 mukaisesti vapaaehtoisena sovittelijana rikos- ja riita-asioissa sovittelutoimiston ohjauksessa.

Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö,
joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Vapaaehtoiset sitoutuvat osallistumaan jatkokoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Sisältö ja toteutus

Kurssi toteutetaan 54 tunnin mittaisena. Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuuteen tutustumista ja oheistehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelijalla on ohjauksellinen tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksen jälkeen käynnistyy perehdytys, joka sisältää observointia ja tutustumiskäyntejä.

Oheiskirjallisuus

Sovittelulaki 1015/2005.
Aune Flinck: Rakennamme sovintoa, THL, 2013

Kurssille hakeminen ja lisätietoja

Seuraava kurssi käynnistetään syksyllä 2019.

Lataa hakemuslomake tästä ja lähetä täytettynä Pohjois-Karjalan sovittelutoimistoon, Siltakatu 14 B 15, 80100 Joensuu.

Lisätietoja hakemisesta, kurssin sisällöistä ja aikatauluista saat sovittelutoimistoista. Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto

Lisätietoja sovittelusta:
www.thl.fi/sovittelu