Sovittelijakoulutus, P-K, E-S

Koulutamme uusia
vapaaehtoisia sovittelijoita

Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö,
joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Vapaaehtoiset sitoutuvat osallistumaan jatkokoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Seuraava koulutus alkaa maaliskuussa 2015.