Print Friendly, PDF & Email

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut lähisuhdeväkivallan sovittelun hyvän käytännön mallin (Autere, Halonen, Kiviperä & Rimpiä 2023).

Julkaisun tiivistelmässä mallia kuvaillaan seuraavasti: ”Lähisuhdeväkivallan sovittelun hyvän käytännön malli sisältää suosituksia rikos- ja riita-asioiden sovittelun ammattihenkilöstölle. Samalla malli esittelee myös sovittelun asiakkaille ja muille aiheesta kiinnostuneille lähisuhdeväkivallan sovitteluprosessin tavoitteet ja toimintatavat. Malli tarjoaa työkaluja etenkin sovitteluun ohjattujen lähisuhdeväkivaltarikosten sovittelun edellytysten ja turvallisuuden arviointiin. Hyvän käytännön mallia voidaan hyödyntää myös muiden lähisuhteessa tapahtuneiden rikosten ja riitojen sovitteluprosesseissa. Käytännön ohjeiden ja työkalujen lisäksi mallissa esitellään aiheeseen liittyvät kansainväliset sopimukset, restoratiivisen eli korjaavan oikeuden lähtökohdat sekä lähisuhdeväkivallan ilmiö pääpiirteissään. Sovittelu on korjaavan oikeuden palvelu, josta säädetään sovittelulaissa (1050/2005). Lähisuhdeväkivallan ohjaaminen sovitteluun on Suomessa poliisin tai syyttäjän tehtävä. Sovittelutoimisto jatkaa sen arvioimista, mitkä tapaukset soveltuvat sovitteluun ja vastaa sovitteluprosessista, johon kuuluu osapuolten palveluohjaus ja sopimuksen seuranta, mikäli osapuolet pääsevät sovitteluun ja haluavat tehdä asiassa sopimuksen.”

Julkaisu löytyy STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkisto Julkarista.