Koulutus Etelä-Savo ja Kaakkois-Suomi

Mikkelin alueen sekä
Kaakkois-Suomen alueen
SOVITTELUTOIMISTOT KOULUTTAVAT VAPAAEHTOISIA SOVITTELIJOITA

Sovittelussa rikoksen tai riidan osapuolet voivat käsitellä uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä sopia niiden hyvittämisestä puolueettoman sovittelijan välityksellä.

Sovittelu perustuu rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta annettuun lakiin (1015/2005).

Koulutetut, puolueettomat ja vaitiolovelvolliset vapaaehtoissovittelijat auttavat rikoksen tai riidan osapuolia neuvottelussa. Sovittelijat toimivat ammattihenkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa sovittelutoimistoissa.

Koulutukseen osallistujat valitaan haastattelun perusteella. Hakuaika päättyy 17.1.2018 ja
koulutus (54 tuntia) alkaa helmikuussa 2018. www.sovittelu.fi

Tiedustelut:     
mikkeli@sovittelu.fi tai 040 596 5750
kaakkois-suomi@sovittelu.fi tai 040 5911718