POHJOIS-KARJALAN SOVITTELUTOIMISTO

Sivu 1/3

SOVITTELUALOITE rikos- ja riita-asiassa

Aloitteen voi tehdä asianosainen, poliisi- tai syyttäjäviranomainen taikka muu viranomainen. Alaikäisen huoltajalla tai muulla
laillisella edustajalla on oikeus tehdä sovittelualoite. Vajaavaltaiseksi julistettua täysi-ikäistä henkilöä koskevassa
asiassa aloitteen sovittelusta voi tehdä myös edunvalvoja. Lähisuhdeväkivaltarikoksissa sovittelualoitteen voi tehdä vain poliisi tai syyttäjä.

Aloitteen tekijä/tekijät (jos enemmän kuin 3, laita maininta viimeisen sivun lisätiedot-kenttään).

POHJOIS-KARJALAN SOVITTELUTOIMISTO, Siltakatu 14 B 15, 80100 JOENSUU
pohjois-karjala@sovittelu.fi www.sovittelu.fi/pohjois-karjala
Sovittelutoimiston johtaja Minna Kosonen p. 050 439 1678