Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto

 

Pohjois-Karjalan maakunnan alueella sovittelutoiminnan järjestämisestä vastaa Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto. Toimisto sijaitsee aivan Joensuun ydinkeskustassa torin laidalla. Sovittelutapaamisia järjestetään myös muiden Pohjois-Karjalan kuntien alueilla.

Pohjois-Karjalan sovittelutoimistoa hallinnoi Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piiri ry. Sovittelutoiminnan yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Sovittelupalveluiden valtakunnallisesta koordinoinnista ja kehittämisestä sekä tilastoinnista vastaa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sovittelutoimintaa Pohjois-Karjalassa seuraa, tukee ja kehittää maakunnallinen neuvottelukunta, jonka puheenjohtajana toimii rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen. Muina jäseninä toimivat rikoskomisario Johanna Halttunen, aluesyyttäjä Osmo Manninen ja käräjätuomari Juha Tykkyläinen. 

Sovittelutoimistossa työskentelee sovittelutoimiston johtaja Leena Sopanen ja sovittelun ohjaajat Minna Kosonen ja Leila Piiparinen (sijainen 31.8 saakka). Henkilöstö ohjaa ja neuvoo kaikissa sovitteluun liittyvissä kysymyksissä.

YHTEYSTIEDOT

Siltakatu 14 B 15
80100 Joensuu
pohjois-karjala@sovittelu.fi

Sovittelutoimiston johtaja Leena Sopanen
p. 040 841 4415,  leena.sopanen@sovittelu.fi

Sovittelun ohjaaja Minna Kosonen
p. 050 439 1678, minna.kosonen@sovittelu.fi

Sovittelun ohjaaja Leila Piiparinen
p. 050 535 2655, leila.piiparinen@sovittelu.fi

Pohjois-Karjalan sovittelutoimisto