Peruskurssi info

VAPAAEHTOISSOVITTELIJAN PERUSKURSSI

Kohderyhmä

Rikosten ja riitojen sovittelutehtävistä kiinnostuneet täysi-ikäiset henkilöt. Kurssilaiset valitaan haastattelujen perusteella. Kurssin tavoitteena on antaa valmiudet toimia sovittelulain 1015/2005 mukaisesti vapaaehtoisena sovittelijana rikos- ja riita-asioissa sovittelutoimiston ohjauksessa.

Sovittelijana voi sovittelulain 10 §:n mukaan toimia henkilö, joka on suorittanut sovittelutoimintaan perehdyttävän koulutusjakson, ja jolla muutoin on sellainen koulutus, taito ja kokemus, jota tehtävän asianmukainen hoitaminen edellyttää. Vapaaehtoiset sitoutuvat osallistumaan jatkokoulutuksiin ja työnohjaukseen.

Sisältö ja toteutus

Kurssi toteutetaan 54 tunnin mittaisena. Koulutukseen sisältyy oheiskirjallisuuteen tutustumista ja oheistehtäviä. Koulutuksen aikana opiskelijalla on ohjauksellinen tuki tavoitteiden saavuttamiseksi. Koulutuksen jälkeen käynnistyy perehdytys, joka sisältää observointia ja tutustumiskäyntejä.

Oheiskirjallisuus

Sovittelulaki 1015/2005.
Aune Flinck: Rakennamme sovintoa, THL, 2013

Kurssille hakeminen ja lisätietoja

Kursseja järjestetään kahden vuoden välein.Seuraava kurssi käynnistyy marraskuussa 2019 ja haku tälle kurssille on päättynyt. Voit kuitenkin täyttää ohessa olevan sähköisen hakemuksen seuraavaa kurssia ajatellen.  Tallennamme hakemuksesi ja olemme sinuun yhteydessä, kun rekrytointi on ajankohtaista.

Lisätietoja hakemisesta sovittelun ohjaajilta
Minna Kosonen 050 439 1678 minna.kosonen@sovittelu.fi
Kaisa Mård 050 439 1677 kaisa.mard@sovittelu.fi

Lisätietoja sovittelusta:
www.thl.fi/sovittelu

 

HAKEMUSLOMAKE

Hae sovittelijaksi

5 + 7 =